CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11342/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 15/06/2023
Lượt xem:11
21322/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 13/05/2023
Ngày kết thúc: 13/06/2023
Lượt xem:12
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
11515/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 29/05/2023
Ngày kết thúc: 05/06/2023
Lượt xem:12
2622/UBND-VH
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:32
322/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 03/03/2023
Ngày kết thúc: 03/04/2023
Lượt xem:15
4377/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 18/02/2023
Ngày kết thúc: 18/03/2023
Lượt xem:43
513/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 17/03/2023
Lượt xem:25
6318/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 15/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:28
7513/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 01/03/2023
Ngày kết thúc: 10/03/2023
Lượt xem:29
81579/SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 17/08/2022
Ngày kết thúc: 20/09/2022
Lượt xem:54
919/DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:52
102107/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 28/08/2022
Lượt xem:76
111629/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 24/06/2022
Lượt xem:66
1253/NV
Ngày bắt đầu: 15/04/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:89
13234/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 24/01/2021
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:114
14412/CV-TNMT
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 15/01/2022
Lượt xem:101
154002/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 06/12/2021
Ngày kết thúc: 18/12/2021
Lượt xem:116
16132/TP
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 17/09/2021
Lượt xem:141
17 2821/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:126
182824/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:76
192822/UBND-KT
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:89
202572/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:100
21 2384/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 03/08/2021
Lượt xem:60
22 2308/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 27/07/2021
Ngày kết thúc: 27/07/2021
Lượt xem:65
23 2280/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/07/2021
Lượt xem:63
242201/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 19/07/2021
Ngày kết thúc: 19/07/2021
Lượt xem:45
252163/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 15/07/2021
Lượt xem:60
262816/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 09/01/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:55
27166/NV
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 03/07/2021
Lượt xem:97
28343/NV
Ngày bắt đầu: 24/11/2020
Ngày kết thúc: 24/12/2020
Lượt xem:134
29 225/NV
Ngày bắt đầu: 01/09/2020
Ngày kết thúc: 30/09/2020
Lượt xem:110
30697/STTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 10/06/2019
Ngày kết thúc: 10/07/2019
Lượt xem:145

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang