CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13593/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 17/12/2023
Ngày kết thúc: 26/12/2023
Lượt xem:
2Số: 2630/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 18/09/2023
Ngày kết thúc: 18/10/2023
Lượt xem:
32544/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 06/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:
4Số: 2669/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 29/09/2023
Lượt xem:
51737/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 19/06/2023
Ngày kết thúc: 19/07/2023
Lượt xem:
6165/UBND-KT
Ngày bắt đầu: 07/06/2023
Ngày kết thúc: 07/07/2023
Lượt xem:
71342/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 15/06/2023
Lượt xem:
81322/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 13/05/2023
Ngày kết thúc: 13/06/2023
Lượt xem:
91515/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 29/05/2023
Ngày kết thúc: 05/06/2023
Lượt xem:
10622/UBND-VH
Ngày bắt đầu: 08/03/2023
Ngày kết thúc: 08/04/2023
Lượt xem:
1122/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 03/03/2023
Ngày kết thúc: 03/04/2023
Lượt xem:
12377/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 18/02/2023
Ngày kết thúc: 18/03/2023
Lượt xem:
1313/LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 17/02/2023
Ngày kết thúc: 17/03/2023
Lượt xem:
14318/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 15/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:
15513/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 01/03/2023
Ngày kết thúc: 10/03/2023
Lượt xem:
161579/SGDĐT-KHTC
Ngày bắt đầu: 17/08/2022
Ngày kết thúc: 20/09/2022
Lượt xem:
1719/DT
Ngày bắt đầu: 16/08/2022
Ngày kết thúc: 05/09/2022
Lượt xem:
182107/UBND-TCKH
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 28/08/2022
Lượt xem:
191629/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 14/06/2022
Ngày kết thúc: 24/06/2022
Lượt xem:
2053/NV
Ngày bắt đầu: 15/04/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:
21234/UBND-TNMT
Ngày bắt đầu: 24/01/2021
Ngày kết thúc: 24/02/2022
Lượt xem:
22412/CV-TNMT
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 15/01/2022
Lượt xem:
234002/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 06/12/2021
Ngày kết thúc: 18/12/2021
Lượt xem:
24132/TP
Ngày bắt đầu: 08/09/2021
Ngày kết thúc: 17/09/2021
Lượt xem:
25 2821/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 09/09/2021
Lượt xem:
262824/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:
272822/UBND-KT
Ngày bắt đầu: 06/09/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:
282572/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 16/08/2021
Ngày kết thúc: 19/08/2021
Lượt xem:
29 2384/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 03/08/2021
Ngày kết thúc: 03/08/2021
Lượt xem:
30 2308/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 27/07/2021
Ngày kết thúc: 27/07/2021
Lượt xem:
31 2280/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 23/07/2021
Ngày kết thúc: 23/07/2021
Lượt xem:
322201/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 19/07/2021
Ngày kết thúc: 19/07/2021
Lượt xem:
332163/UBND-VP
Ngày bắt đầu: 15/07/2021
Ngày kết thúc: 15/07/2021
Lượt xem:
342816/UBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 09/01/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:
35166/NV
Ngày bắt đầu: 04/06/2021
Ngày kết thúc: 03/07/2021
Lượt xem:
36343/NV
Ngày bắt đầu: 24/11/2020
Ngày kết thúc: 24/12/2020
Lượt xem:
37 225/NV
Ngày bắt đầu: 01/09/2020
Ngày kết thúc: 30/09/2020
Lượt xem:
38697/STTT-CNTT
Ngày bắt đầu: 10/06/2019
Ngày kết thúc: 10/07/2019
Lượt xem:

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang