Tình hình thu, chi ngân sách của thành phố Sơn La 6 tháng đầu năm 2021

Sáu tháng đầu năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thường trực thành ủy, HĐND-UBND thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế; công tác thu, chi ngân sách đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt 430.401 triệu đồng, bằng 80,9% dự toán tỉnh giao, 60,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn 263.833 triệu đồng, bằng 88,5% dự toán tỉnh giao, 55% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2020, thu chuyển nguồn và thu khác 166.568 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt 285.701 triệu đồng, bằng 54,9% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 58.292 triệu đồng, bằng 83,2% dự toán tỉnh giao, 31,2% dự toán HĐND thành phố giao. Chi thường xuyên 224.160 triệu đồng, bằng 50,9% dự toán tỉnh giao, 47% dự toán HĐND thành phố giao và các khoản chi khác 3.249 triệu đồng.

Có thể khẳng định, công tác thu ngân sách thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và cấp ủy, chính quyền thành phố, nhất là đối với nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn; trên cơ sở Thông báo số 226-TB/TU ngày 16/3/2021 kết luận của Ban Thường vụ thành ủy về lãnh đạo công tác thu ngân sách năm 2021, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ điều hành thu ngân sách; kết quả thu trên địa bàn được theo dõi, báo cáo, đánh giá hàng tuần, tháng, quý, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, như: tăng cường công tác đôn đốc thu nợ thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất; tích cực trong công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động các đối tượng nộp thuế trên địa bàn... Công tác điều hành chi ngân sách đã nghiêm túc thực hiện các quy định Luật Ngân sách nhà nước. Kỷ luật tài chính - ngân sách ngày càng được siết chặt, bảo đảm chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả nhất là các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp; chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định; quản lý chặt chẽ tài sản công; cắt giảm các khoản chi thường xuyên lãng phí, không hiệu quả, ưu tiên ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức điều hành chi ngân sách đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế; trong đó ưu tiên dành nguồn ngân sách cho công tác giải ngân đầu tư công và các nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng như: phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự (trong đó, nổi bật là công tác cấp căn cước công dân); phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu bò…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng cuối năm đạt 478.472 triệu đồng, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn phải đạt 309.567 triệu đồng (bao gồm: thu tiền sử dụng đất 178.600 triệu đồng và thu thuế, phí cân đối 130.967 triệu đồng). Quản lý và chủ động điều hành ngân sách theo quy định phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chế độ chính sách, thanh toán vốn đầu tư, các chương trình  mục tiêu; chi đảm bảo quốc phòng, an ninh, sự nghiệp giáo dục, y tế...        

Tác giả:Kim Khanh, phòng Tài chính - Kế hoạch

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông