Hướng dẫn vận chuyển hàng mau hỏng và cấp Thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển, lưu thông của đơn vị kinh doanh vận tải

Ngày 19/7/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký xin cấp “Thẻ nhận diện” phương tiện và vận chuyển hàng mau hỏng.

    Căn cứ Công văn số 4974/TCĐBVN-VT ngày 17/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng mau hỏng; Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;, Sở GTVT tỉnh Sơn La hướng dẫn vận chuyển hàng mau hỏng và cấp Thẻ nhận diện phương tiện nhằm tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển, lưu thông của đơn vị kinh doanh vận tải, như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Phương tiện vận chuyển hàng mau hỏng: Là phương tiện vận chuyển hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển nhanh đến người tiêu dùng gồm: Nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,….

2. Phương tiện thực hiện cấp Thẻ nhận diện: Là các loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm:

- Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19,… có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

- Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

    Trình tự thực hiện để cấp "Thẻ nhận diện" phương tiện ưu tiên xem chi tiết công văn hướng dẫn tại đây 2162.SGTVT-QLVT&PTNL.pdf

hoặc xem Hướng dẫn chi tiết được đăng tải tại địa chỉ Website: https://www.youtube.com/watch?v=Gy3HnSs4fpE)

          

Tác giả:Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá - Thông tin

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông