Tiến độ thu ngân sách thành phố 10 tháng đầu năm 2021 và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Thành phố vẫn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Trong 10 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tiếp tục được duy trì và phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 425.713 triệu đồng đồng, bằng 142,86% dự toán HĐND tỉnh, đạt 88,69% dự toán HĐND thành phố. Cụ thể: (1) Thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách: 176.462 triệu đồng, đạt 75,74% dự toán tỉnh giao, 72,03% dự toán HĐND thành phố giao. (2) Thu tiền sử dụng đất: 249.250 triệu đồng, đạt 383,46% dự toán tỉnh giao, 106,06% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: Số thu điều tiết 100% ngân sách tỉnh: 103.481,9 triệu đồng; số thu thành phố thực hiện: 145.768,8 triệu đồng (thu qua đấu giá 47.089,5 triệu đồng; thu giao đất, chuyển mục đích, thu khác từ đất 98.679,3 triệu đồng). Ngân sách thành phố hưởng 85% đạt 123.903,5 triệu đồng. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021: Tổng số vốn giao năm 2021 là 470.386,636 triệu đồng, đã giải ngân, thanh toán ước đạt 174.433,098 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương 32.132,267; ngân sách tỉnh 47.220,73; ngân sách thành phố 95.080,101 triệu đồng), đạt 37,08% kế hoạch vốn giao.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách được HĐND thành phố giao, nhiệm thu ngân sách còn phải thực hiện 02 tháng cuối năm 2021 là 157.768 triệu đồng; phấn đấu lũy kế thu cả năm ước đạt 583.482 triệu đồng, bằng 121,6% dự toán HĐND thành phố giao. Tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thi công các công trình để nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đề nghị thông báo vốn và giải ngân thanh toán các nguồn vốn đảm bảo tiến độ.

 

Tác giả:Thu Hương, phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang