Đổi mới trong lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố

Ngày 15/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Kết luận số 55 về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 với 100 đầu việc được chỉ rõ để các phòng, ban chức năng thực hiện. Kết luận nhận được sự đồng thuận cao và tích cực tham gia, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và người dân. Đến nay, đã có gần 40 đầu việc hoàn thành, trong đó nhiều việc hoàn thành trước thời hạn.

           

Một góc Thành phố Sơn La hôm nay.

Ảnh: PV

           

Rõ người, rõ đầu việc

           

Năm 2021, được xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xác định, phải đổi mới phương thức lãnh đạo, hình thức tổ chức triển khai, thực hiện. Tại Hội nghị lần thứ 4, BCH Đảng bộ thành phố đã họp và thống nhất ban hành Kết luận 55 với tổng số 100 việc, trong đó: Giao khối UBND thực hiện 60 việc; Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội 13 việc; các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy 21 việc; Đảng ủy các xã, phường 6 việc.

 


Người dân bản Hùn, xã Chiềng Cọ thực hiện bê tông hóa tuyến đường nội bản.

           

100 đầu việc đã được đánh số thứ tự lập thành bảng và sắp xếp theo nhóm việc, chỉ rõ nội dung thực hiện, cơ quan chủ trì, mục tiêu thực hiện, thời gian hoàn thành. Từ đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và báo cáo tiến độ hàng tháng, thậm chí nhiều việc khó sẽ báo cáo tiến độ hàng tuần, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ tại cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Với cách làm này, các việc được giao đảm bảo được theo dõi, giám sát thường xuyên, không để lọt, bỏ sót đầu việc.

           

Đồng chí Lò Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết: Bám sát nội dung 10 Đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Kết luận số 55 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nêu rõ mục tiêu phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực; nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể bằng 100 đầu việc, thực hiện trong năm 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai; đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

           

Lan tỏa phong trào thi đua

           

Dẫn đầu khối xã, phường trong thực hiện Kết luận số 55, đồng chí Lò Thị Bình, Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu, thông tin: 100% chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và đăng ký việc thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Quá trình triển khai, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, truy kích các nhiệm vụ đề ra theo tuần, theo tháng, quý. Với cách làm này, nhiều chỉ tiêu khó đã đạt và vượt so với kế hoạch. Đến nay, phường Tô Hiệu đã hoàn thành 3 tuyến đường rải Asphalt ở tổ 3, tổ 8 và tổ 9. Đồng thời, phường phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố tổ chức họp, giải quyết vướng mắc trong việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kè suối Nặm La (giai đoạn II) đoạn từ cầu 308 đến cầu Dây văng...

           

Đánh giá cao đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Vũ Đức Tiêm, Bí thư Chi bộ tổ 5, phường Tô Hiệu cho rằng: Cách phân công rõ người, rõ việc đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh nhiệm vụ. Chi bộ Tổ 5 bám sát Kết luận số 55 và kế hoạch của Đảng ủy phường để xây dựng kế hoạch với 22 đầu việc phải thực hiện trong năm 2021. Đến nay, Tổ đã hoàn thành 6 việc, điển hình là việc tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 100%.

           

Đảng ủy xã Chiềng Cọ phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021, bám sát Kết luận số 55 của Đảng bộ thành phố, xã đã đăng ký thực hiện 53 đầu việc. Đồng chí Lèo Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nói: Ngay từ đầu năm, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và yêu cầu mỗi chi bộ đăng ký từ 1-2 đầu việc. Tiêu biểu với phần việc làm đường giao thông nông thôn, xã đã bê tông hóa được hơn 13 km, đạt trên 50% kế hoạch.

           

Đang giám sát bà con san mặt bằng, đổ bê tông tuyến đường khu Nấm Củ, đồng chí Tòng Văn Chuyển, Bí thư Chi bộ bản Hùn, xã Chiềng Cọ, phấn khởi: Bản Hùn có 228 hộ, 1.114 nhân khẩu. Để bà con có đường đi an toàn, vận chuyển nông sản thuận lợi, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến 2.000 m² đất, dịch chuyển bờ rào, đóng góp tiền mua nguyên vật liệu và ngày công; cùng sự hỗ trợ của Nhà nước về xi măng, bà con ai cũng tích cực tham gia, phấn đấu đến cuối tháng 6, toàn bộ tuyến đường nội bản dài 2,9 km sẽ được bê tông hóa, khang trang, sạch đẹp.

           

Quyết tâm của Đảng ủy xã, cùng không khí làm việc hăng say của bà con như tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin về những chỉ tiêu mà xã đã đặt ra trong năm nay chắc chắn sẽ hoàn thành.

           

Quyết tâm hoàn thành 100 đầu việc

           

Với những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, 5 tháng qua, Thành phố đã hoàn thành gần 40 đầu việc, trong đó có 9 đầu việc hoàn thành trước thời gian. Tiêu biểu, Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành trước thời hạn 2 việc: Phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thành phố ký cam kết của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu với Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai nhiệm vụ năm 2021; kết nạp mới 180 đảng viên. Phòng Quản lý đô thị hoàn thành triển khai thí điểm 3 tuyến phố giải Asphalt theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; các đơn vị thuộc Thành phố đã rà soát danh sách 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Thành ủy phân công các chi bộ giúp đỡ với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong vòng 3 năm (2021-2023); phân công 100% đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Liên đoàn Lao động Thành phố đã hoàn thành hỗ trợ 2 nhà “Mái ấm công đoàn”. UBND các xã, phường đã lãnh đạo, hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao.

           

Để hoàn thành 60 đầu việc còn lại, đồng chí Lò Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết: Thành ủy tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong mọi công việc. Khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu đặt ra, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 480 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.254 tỷ đồng; 87,7% trường đạt chuẩn Quốc gia; xã Chiềng Cọ đạt chuẩn NTM nâng cao, mỗi xã còn lại đạt 2 tiêu chí NTM nâng cao; 91,4% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

           

Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, khẳng định và phát huy vai trò của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã và đang tạo ra bước đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, góp phần xây dựng Thành phố phát triển xanh, nhanh, bền vững.

 

Tác giả:Minh Thu - Báo Sơn La
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang