Đảng ủy Phường Quyết Tâm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Ngày 12/1, Đảng ủy phường Quyết Tâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đảng ủy Phường Quyết Tâm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Trong năm  2021, Đảng bộ phường Quyết Tâm đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt và cụ thể hoá chủ trương, đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành uỷ tới cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong phường. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời trong kiện toàn hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19. Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển theo hướng kinh tế đô thị. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn được giữ vững ổn định; công tác an sinh xã hội, xoá đói giản nghèo được triển khai quyết liệt. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy phường chú trọng trên tất cả các mặt.

          Trong năm 2022, đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đảm bảo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Đảng, củng cố hệ thống chính trị gắn công tác lãnh đạo với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời phát hiện những biểu hiện sai trái của tổ chức đảng, đảng viên...

Đảng ủy phường tặng giấy khen cho các tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Nhân dịp này Đảng ủy phường đã tặng giấy khen cho các tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tác giả:Hồng Thơm

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang