Thành phố Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Ngày 14/1, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 119 và Nghị quyết 120 năm 2019 của HĐND tỉnh Đồng chí Quàng Văn Lâm, Uỷ viên BTV thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Thành phố Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị đã quán triệt nội dung và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 119 ngày 5/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với từng chức danh, tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 120 ngày 5/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó chủ yếu sửa đổi, bổ dung một số nội dung quan trọng như: Mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở bản; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức ở bản....

UBND thành phố đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi quản lý và kiểm tra, đôn đốc việc bố trí, quản lý sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng theo đúng Nghị quyết.

Tác giả:Vương Trang

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang