Phường Quyết Thắng quán triệt, triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022

Ngày 22/11, Đảng ủy phường Quyết Thắng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022.

Phường Quyết Thắng quán triệt, triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022.

Tại Hội nghị, lãnh đạo phường Quyết Thắng đã quán triệt Kế hoạch số 83 ngày 21/11/2022 của BTV Đảng ủy phường về quán triệt, triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022. Theo đó, về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân, tiếp tục quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trung thực, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch theo đúng quy định; đồng thời, quán triệt Kế hoạch số 132 ngày 21/11/2022 của UBND phường về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2022.

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân là dịp để mỗi tổ chức Đảng, cá nhân đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Do đó, mỗi tổ chức đảng và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tính dân chủ trong Đảng. 

Tác giả:Tùng Việt

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang