Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ngày 24/11, Thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" năm 2022 tại xã Chiềng Ngần.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2022 tại xã Chiềng Ngần.

Trong 1 ngày, các đại biểu đã được triển khai 4 chuyên đề đó là: Một số quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Hướng dẫn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Bộ tài liệu tuyên truyền về giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; cung cấp bộ câu hỏi trắc nhiệm và hỏi đáp về Luật hòa giải ở cơ sở; Luật hôn nhân gia đình - tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

          Qua Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo ra nguồn nhận thức mới cho cán bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, ở xã Chiềng Ngần ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan đến hôn nhân và gia đình, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn./.

Tác giả:Thu Hiền

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang