Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 23/11, Đồng chí Lò Thị Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Chính, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Phạm Hồng Quyết, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố.

Ban Chỉ đạo Thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố; Đảng ủy các xã, phường đã nêu cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức về thực hiện dân chủ; tăng cường tiếp xúc, trao đổi, đối thoại, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành nâng cao vai trò hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ trực tiếp theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” khơi dậy tinh thần làm chủ của nhân dân. Trong năm, cấp Thành phố và cấp xã, phường đã tổ chức tiếp 255 lượt công dân; phân loại xử lý 243 đơn thư; tổ chức 35 Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố với nhân dân; các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố đã giải quyết 99,99% hồ sơ của người dân, không có hồ sơ trễ hẹn; phê duyệt 26/27 công trình rải Asphalt tuyến đường đô thị; 18/25 công trình nông thôn mới; kiện toàn, sắp xếp 139 tổ, bản giảm 6 đơn vị; hoàn thành phê duyệt chi trả trên 58,5 tỷ đồng đền bù GPMB.

 

Đồng chí Lò Thị Thuỷ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu thành viên BCĐ, các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tham mưu chỉ đạo cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; công khai minh bạch cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người dân; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực…/.

Tác giả:Tùng Việt

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang