Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Văn Trụ - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ -CP ngày 01/7/2021 của Chính phủvà Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủtướng Chính phủ

Ngày 19/7/2021, Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La đã ban hành Thông báo số 467/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Văn Trụ - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ -CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung thông báo kết luận thống nhất giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị của thành phố; cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ sở xã phường nghiêm túc nghiên cứu, nắm chắc các chính sách hỗ trợ theo quy định; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới các đối tượng được hưởng chính sách; thực hiện đúng các quy định về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; phát huy tính chủ động, căn cứ vào điều kiện cụ thể, linh hoạt trong triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết, chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động, góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong 10 chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ được giao yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung triển khai thực hiện 4 nội dung chính sách sau:

- Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc.

- Chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid -19, cách ly y tế.

- Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

 Nội dung chi tiết thông báo kết luận tại đây: 467.TB-UBND.pdf

Tác giả:Lê Thương, phòng Văn hoá - Thông tin

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông