Hội Khuyến học thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/7, Hội Khuyến học thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Hội Khuyến học thành phố sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.

Hiện thành phố có 15 Hội Khuyến học, 188 chi hội khuyến học và 33 Ban khuyến học cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với gần 34.000 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học thành phố đã chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức Hội. Thông qua các cuộc vận động khuyến học khuyến tài, các cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học phát huy có hiệu quả. Đã có 20.576 hộ đăng ký "Gia đình học tập", 17 dòng họ đăng ký "Dòng họ học tập"; 12 xã, phường đăng ký " Cộng đồng học tập" 76 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký "Đơn vị học tập"... Đã mở được 31 lớp học cộng đồng cho trên 1.600 học viên; Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học được chú trọng. Duy trì và xây dựng các mô hình học tập tại các cơ sở Hội đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương. Hội khuyến học Thành phố đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, giáo viên và các em học sinh có thành tích cao trong các hội thi, cuộc thi; các chi hội nhà trường kịp thời động viên, khen thưởng cho 615 nhà giáo và trên 12.000 lượt học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học, đạt giải cao trong các cuộc thi với số tiền gần 500 triệu đồng...

          6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp hội; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở cơ sở; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ làm công tác khuyến học, khuyến tài cho cán bộ hội viên các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cấp Hội và hội viên./.

Tác giả:Sa Hoàng

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang