Phường Chiềng Sinh tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022.

Ngày 21/4, Phường Chiềng Sinh đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022. Tham gia huấn luyện có 82 chiến sỹ đến từ các tổ, bản trên địa bàn phường.

Phường Chiềng Sinh tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022.

Các chiến sỹ dân quân tham gia huấn luyện sẽ được trang bị kiến thức gồm 02 nội dung: Giáo dục chính trị, tư tưởng và huấn luyện quân sự. Về nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng các chiến sỹ sẽ được nghiên cứu học tập các chuyên đề bao gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam;  Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Dân quân, tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Công tác kết hợp giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với QP-AN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải quyết một số vấn đề phức tạp phát sinh tại địa phương. Ngoài ra các học viên còn được huấn luyện các kỹ thuật,  chiến thuật như các tư thế, động tác cơ bản, công tác phối hợp trong chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, chiến đấu bám trụ...; Luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, bảo vệ cơ quan, đơn vị; phương án phòng chống cháy, nổ, cứu sập; phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ...

 Qua đợt huấn luyện, giúp lực lượng dân quân phường nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tác giả:Hồng Thơm

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang