Thành phố Sơn La: Triển khai Chỉ thị 14/CT-UBND của UBND tỉnh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó tập trung triển khai một số nội dung:  

1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Thành phố về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, trọng tâm là Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ An ninh Quốc gia”; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... Phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2022 đến ngày 2 05/02/2023); tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phương án tăng cường phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực điều hành của các cấp, các ngành nhất là ở cơ sở. Nắm chắc, kiểm soát chặt chẽ tình hình có liên quan đến các vấn đề dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; tình hình, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; tập trung rà soát, xác định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, những vấn đề bức xúc nổi lên trong nhân dân để phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra tập trung đông người, vượt cấp, gây rối ANTT, trở thành “điểm nóng”; không để phát sinh mới, tái phát các điểm tranh chấp đất đai... Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế diễn ra trên địa bàn, các dịp Lễ Noel, tết Dương Lịch 2023, tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân.

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm, nhất là tiếp tục tập trung triển khai cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP (từ ngày 02/10 đến ngày 31/12/2022).

5. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò và trách nhiệm nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong bảo đảm an ninh, trật tự, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, trọng tâm là các nhóm Liên gia tự quản. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần không để phát sinh tội phạm. 

Tác giả:Đức Lộc, Công an thành phố Sơn La

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang