Kế hoạch xây dựng Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố năm 2021

Ngày 09/4/2021 Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch xây dựng Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố năm 2021. 

Theo đó, kế hoạch xây dựng với mục đích và yêu cầu như sau:

1. Chủ động tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác PCCC&CNCH; tập trung phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn xảy ra góp phần làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn thành phố.

2. Tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH cấp xã, lực lượng PCCC dân phòng tại các tổ, bản, tiểu khu đảm bảo đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả; đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư,... nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót có thể dẫn đến cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

3. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; tập trung xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng, phát huy hiệu quả của lực lượng tại chỗ trong hoạt động PCCC&CNCH; tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn.

4. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, tổ, bản, tiểu khu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; việc tổ chức thực hiện các hoạt động phải đồng bộ, tiết kiệm, đạt hiệu quả thiết thực, đúng pháp luật. 

Nội dung Kế hoạch chi tiết tại đây: 184.KH-UBND.pdf

Tác giả:Lê Thương, phòng Văn hoá - Thông tin

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông