33 file chương trình phát thanh thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp 33 file chương trình phát thanh thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị Trung tâm Truyền thông - Văn hoá, UBND các xã, phường tổ chức phát sóng tuyên truyền tới người dân tại địa bàn thành phố trên hệ thống cơ sở truyền thanh -truyền hình  và đài truyền thanh cấp xã

Tải file âm thanh tại  đây: File 1.rar File 2.rar File 3.rar File 4.rar File 5.rar File 6.rar

Tác giả:Lê Thương, phòng Văn hoá - Thông tin

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông