Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2021

Ngày 05/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 484/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2021.

Theo đó tập trung tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuyên truyền rộng rãi về kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tình hình kinh tế - xã hội, an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh; các phong trào, các hoạt động kỷ niệm trong tháng 5/2021.

Tài liệu tuyên truyền tải tại đây: TTr T5 a.rar TTr T5 b.rar Ttr T5 d.rar TTr vận động gg vsinh Mtr trong ptrao` Toàn dân ĐK-1.rar TTr vận động gg vsinh Mtr trong ptrao` Toàn dân ĐK-2.rar

Tác giả:Lê Thương, phòng Văn hoá - Thông tin

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông