Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 06 năm 2021

Ngày 07/6/2021 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 674/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền tháng 06/2021.

Theo đó tập trung thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền có hiệu  quả Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành chương trình hành động thực hiện  Nghị  quyết  số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khóa XII, kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng, chống dịch của người dân, vận  động nhân dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng quản lý  tờ khai  y  tế tự nguyện NCOVI, tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra/vào trụ sở các cơ quan, đơn vị và đến các điểm công cộng…

Tài liệu tuyên truyền tải tại đây: File 1.rar File 2.rar File 3.rar File 4.rar

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông