Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 07 năm 2021

Ngày 06/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 827/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 07.

Theo đó, thực hiện một số nội dung tuyên truyền chính sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chương trình hành động số 07-Ctr/TU ngày 29/6/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

    2. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về phòng, chống dịch của người dân, vận động nhân dân thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI, tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra/vào trụ sở các cơ quan, đơn vị và đến các điểm công cộng. Tuyên truyền khuyến khích nhân dân giám sát, phát hiện người từ vùng dịch về nơi cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực. Tăng cường thời lượng tuyên truyền qua các loa phát thanh xã, bản.

    3. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh; các phong trào, các hoạt động kỷ niệm trong tháng 7/2021… 

     Tài liệu tuyên truyền: tt t7 a.rar tt t7 b.rar tt t7 c.rar tt t7 d.rar tt t7 e.rar

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông