Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2022

Ngày 14/03/2022, UBND thành phố Sơn La đã ban  hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2022.

Với mục đích nhằm cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố để thực hiện tốt chính sách ưu đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. Tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Huy động, bố trí các nguồn lực để thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng.

Kế hoạch đưa ra các yêu cầu cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa sự hy sinh và những đóng góp to lớn của người có công với cách mạng để từ đó tham gia tích cực vào phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, giúp đỡ người có công với cách mạng. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban liên quan thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây: 

Tác giả:Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá - Thông itn

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang