Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, năm 2022 trên địa bàn thành phố Sơn La

- Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, năm 2022 trên địa bàn thành phố Sơn La ban hành với mục đích quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm y tế, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động; góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Tác giả: Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá và Thông tin

image advertisement

                 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang