Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 21/01/2022 của Ban Chỉ đạo 138/CP về chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2022; kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 17/03/2022 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng PTTD bảo vệ ANTQ về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022.

Ngày 01/04/2022 UBND thành phố Sơn La ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2022.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định sổ 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn 2 với việc thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 cua Bộ Chính trị vê tăng cường sự lẵnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” 30/7 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây: 

Tác giả: Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá và Thông tin
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang