Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2022; Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) trên địa bàn thành phố Sơn La, cụ thể:

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những quan điểm, tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; gắn với cuộc vận động và các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố, phấn đấu xây dựng công dân gương mẫu, đơn vị kiểu mẫu; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế…

 

Tác giả: Hồng Thủy, phòng Văn hóa và Thông tin
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement

 
image advertisement
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang