Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Khai thác tối đa hiệu quả của các thiết bị, phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp, các ngành và đẩy mạnh cải cách hành chính,phục vụ tốt hơn nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

          Hiện nay, UBND thành phố đã đầu tư trang thiết bị, áp dụng ứng dụng công nghệ thông tintrong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức viên chức đạt 100%; 100% các phòng ban, đơn vị, UBND các xã phường có mạng LAN, kết nối Internet đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Phục vụ có hiệu quả các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với thành phố, thành phố với các xã, phường. 100% các các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường bố trí cán bộ theo dõi, vận hành hệ thống CNTT, phần mềm ứng dụng tại đơn vị.

          Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã thực sự phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết, thực hiện các nhiệm chuyên môn của cơ quan đơn vị; đẩy mạnh CCHC, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông