Qúy I/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 1.300 hồ sơ

Trong Qúy I năm 2021, UBND thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

Qúy I/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 1.300  hồ sơ.

Trong Qúy I năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, công dân với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 1.331 hồ sơ; trong đó số hồ sơ đã giải quyết 1.295 hồ sơ; kết quả trả trước và đúng thời hạn đạt 100%; số hồ sơ đang giải quyết 36 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Các hồ sơ chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Đất đai trên 600 hồ sơ, tư pháp 42 hồ sơ, lĩnh vực thuế 318, 91 hồ sơ lĩnh vực xây dựng... Trách nhiệm, năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tận tụy, chuyên nghiệp trong công việc, tinh thần thái độ phục vụ, nhiệt tình, kiên nhẫn trong việc hướng dẫn, giải thích để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn thiện  hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

          Trong Qúy II/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố tiếp tục rà soát bổ sung kịp thời các văn bản liên quan đến cải cách TTHC, tăng cường công  tác kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, công dân đến giao dịch./.

Tác giả:Vương Trang
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang