Tuần qua, Bộ phận tiếp nhận kết quả thành phố và các xã, phường tiếp nhận và giải quyết 1.037 hồ sơ thủ tục hành chính

Trong tuần qua, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. 

Tuần qua, Bộ phận tiếp nhận kết quả thành phố và các xã, phường tiếp nhận và giải quyết 1.037 hồ sơ thủ tục hành chính.

Riêng trong tuần từ ngày 5-12/4 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận là 157 hồ sơ trong đó, 125 hồ sơ đã giải quyết; 32 hồ sơ đang giải quyết. Không có hồ sơ quá hạn. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường tiếp nhận là 880 hồ sơ; đã giải quyết 880 hồ sơ;  100% hồ sơ đúng và trước hẹn, không có hồ sơ quá hạn. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm; tăng cường thông tin trên Cổng thông tin Điện tử thành phố. Dịch vụ Công mức độ 3, 4 và Dịch vụ BCCI  tiếp nhận 16 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4. Đẩy mạnh thực hiện chữ ký số trên hệ điều hành Ioffice 4.0: Đối với UBND thành phố tỷ lệ văn bản ký số đạt 94% trên tổng số văn bản đã phát hành; đối với Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường tỷ lệ văn bản ký số đạt gần 100% trên tổng số văn bản đã phát hành.

Tác giả:Sa Hoàng
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang