Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính (từ ngày 10/5 - 17/5/2021)

    Tuần 20, từ ngày 10-17/5/2021 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 213 hồ sơ thuộc các lĩnh vực (Xây dựng - Quản lý đô thị 24 hồ sơ, Tài chính 10 hồ sơ, Thuế 32 hồ sơ, Tài nguyên môi trường 84 hồ sơ, Tư pháp 07 hồ sơ, Nội vụ 56 hồ sơ) Trong đó: 151 hồ sơ đã giải quyết; 62 hồ sơ đang giải quyết. Không có hồ sơ quá hạn; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường tiếp nhận tổng số 634 hồ sơ; đã giải quyết 634 hồ sơ; đang giải quyết 00 hồ sơ. Không có hồ sơ quá hạn. Dịch vụ Công mức độ 3, 4 và Dịch vụ BCCI tiếp nhận 07 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 (03 lĩnh vực Xây dựng, 04 lĩnh vực Tài chính). Thực hiện chữ ký số trên hệ điều hành iOffice 4.0 đạt 96,7 % văn bản ký số trên tổng số văn bản đã phát hành.

Tác giả:Lê Thương, phòng văn hoá - Thông tin
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang