Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính (tuần từ ngày 24/5/2021 – 31/5/2021)

Tuần qua UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, cụ thể: Công văn số 1559/UBND-VH về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông; Công văn số 1542/UBND-NV ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tham gia góp ý dự thảo kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Làm việc với Chi nhánh Viettell Sơn La về triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh, thời gian thực hiện: Thí điểm 15/7/2021; Dự thảo báo cáo điểm mới, điểm nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh vềCCHC giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế: Công văn số 1541/UBND-TP tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp; Công văn số 102/TP ngày 28/5/2021 về việc báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về công tác chứng thực; Báo cáo số 59/TP ngày 28/5/2021 báo cáo cải cách Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 58/TP ngày 24/5/2021 thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an; Công văn số 101/TP ngày 28/5/2021 về việc báo cáo thống kê công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021.

Duy trì việc niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, cấp xã, như sau:

Thành phố: Tổng số tiếp nhận là 243 hồ sơ (Xây dựng -Quản lý đô thị 17 hồ sơ, Tài chính 14 hồ sơ, Thuế 38 hồ sơ, Tài nguyên môi trường 71 hồ sơ, Tư pháp 09 hồ sơ, Nội vụ 73 hồ sơ, Kinh tế 01 hồ sơ, LĐTB&XH 16 hồ sơ, Tư pháp 13 hồ sơ); 146/243 hồ sơ đã giải quyết; 97 hồ sơ đang giải quyết. Không có hồ sơ quá hạn. - Cấp xã: Tổng số tiếp nhận là 623 hồ sơ; đã giải quyết 623/623 hồ sơ. Không có hồ sơ quá hạn.

Cổng thông tin, điện tử: Đăng tải 18 tin bài thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Chính trị, Văn hóa - Xã hội; Cập nhật tình hình Covid trên Cổng thông tin điện tử. Dịch vụ Công mức độ 3, 4 Dịch vụ công mức độ 3, 4 đã được triển khai trên Cổng dịch vụ công của UBND tỉnh. Từ 24/5 đến 31/5/2021 tiếp nhận 18 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 (07 lĩnh vực Xây dựng, 04 lĩnh vực Tài chính; 01 lĩnh vực Tư pháp; 06 lĩnh vực LĐTBXH). Thực hiện chữ ký số trên hệ điều hành iOffice 4.0 - Thành phố: Từ ngày 24/5 đến ngày 31/5 đạt 97% văn bản ký số

Công tác thông tin, tuyên truyền về dịch vụ BCCI và Dịch vụ công trực tuyến được quan tâm; tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ CCHC. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và Dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt yêu cầu; việc chuyển ký số từ USB sang sim điện thoại, chấm công bằng vân tay chưa thực hiện./.

Tác giả:Lê Thương, phòng Văn hoá - Thông tin
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang