Một số điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính Thành phố Sơn La 6 tháng đầu năm 2021

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ trong hệ thống chính trị toàn thành phố

Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC hành chính, ngày 19/3/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính ban hành Thông báo số 04-TB/BCĐ đánh giá kết quả cải cách hành chính quý I/2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong đó có 07 nhiệm vụ chính, 70 nhiệm vụ cụ thể. Tính đến hết ngày 25/6/2021, đã hoàn thành 36/70 nhiệm vụ (đạt 51,4%), đang thực hiện 34/70 nhiệm vụ; ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 quy định kiểm soát đánh giá việc chấp hành thực hiện nhiệm vụ giao của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ UBND tỉnh giao, không có nhiệm vụ trễ hạn, quá hạn.

Việc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp được tăng cường, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đối thoại giữa Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân.

2. Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 99,7% hồ sơ của người dân, không có hồ sơ trễ hẹn; đã thông báo công khai 186 thủ tục hành chính thuộc 07 lĩnh vực (Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên – Môi trường, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa, Kinh tế); thực hiện rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, Nội vụ, Văn , Giáo dục, Lao động thương binh và Xã hội, Đô thị.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận kết quả thành phố và 12/12 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc, là 1 trong ba đơn vị có 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã được đánh giá xuất sắc 6 tháng đầu năm.

3. Cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, công chức thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh (giải thể phòng Y tế, Đề án Trung tâm Phát triển quỹ đất, giải thể Đội Quy tắc…); cải cách công vụ công chức có nhiều đổi mới, sáng tạo (Trong 6 tháng đầu năm: Hoàn thành tổ chức 02 cuộc sát hạch, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp khác; ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 01/6/2021 tổ chức sát hạch, đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố và cấp phó các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, thời gian sát hạch dự kiến 10-11/7/2021; đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 2 đơn vị cấp xã; chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính…); Triển khai thực hiện lắp đặt, sử dụng hệ thống máy chấm công bằng vân tay đối với cán bộ, công chức thành ủy, các phòng chuyên môn thành phố và cán bộ, công chức 7 phường.

4. Cải cách tài chính công: Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 88,5% dự toán tỉnh giao, 55% dự toán HĐND thành phố (tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2020), là kết quả tích cực nhất của thành phố trong 5 năm gần đây.

5. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

- 100% các phòng ban ứng dụng chữ ký số và 100% UBND các xã, phường đã thực hiện vận dụng chữ ký số. Tính đến hết tháng 6/2021, UBND thành phố đã ban hành ký số 4.704 /4.910  văn bản (đạt 95,8%);

- Lập fanpage Thành phố Sơn La gắn link chia sẻ bài viết từ Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La. Tăng lượt tương tác và truy cập Cổng thông tin điện tử tăng 43% so với thời điểm năm 2020. Làm việc với Chi nhánh Viettel, VNPT về triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh
Tác giả:Đinh Hà, phòng Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông