Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức trên địa bàn thành phố năm 2021

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La về việc ban hành kế hoạch CCHC thành phố Sơn La năm 2021; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về kiểm tra CCHC, công vụ, công chức và việc thực hiện phân cấp trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2021.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Ngày 30/6/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra CCHC và đã tổ chức tiến hành kiểm tra đột xuất công vụ, công chức tại UBND phường Chiềng Cơi và UBND phường Quyết Tâm ngày 01/7/2021.

Qua kiểm tra, phần lớn cán bộ, công chức chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, công chức. Tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ, công chức chưa nghiêm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không đeo thẻ trong công chức trong thực thi công vụ.

Để khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức trong đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18.12.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; Chỉ thị số 03/CT-TU ngày 09/9/2013 của ban Thường vụ thành uỷ về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/5/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh lề lối tác phong cán bộ, công chức, công chức, viên chức.

- Tổ chức quán triệt các nội dung Đoàn kiểm tra đã nêu đến cán bộ, công chức trong đơn vị; thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có vi phạm;

- Báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình kiểm tra gửi Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Tác giả:Đinh Hà, phòng Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông