Xã Chiềng Ngần chung tay đẩy mạnh cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính được Đảng ủy, HĐND, UBND xã quan tâm thực hiện, thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa, có tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến nhận thức của cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm UBND xã đã thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản, điều hành trên các lĩnh vực.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã càng ngày càng được hoàn thiện, được đầu tư trang thiết bị làm việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao, không có tình trạng trễ hẹn, quá hạn. Thủ tục hành chính được niêm yết kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và 870 hồ sơ: Giải quyết trước hạn 867/870 hồ sơ (đạt 99,75%), đúng hạn 3 hồ sơ. Thực hiện giải quyết TTHC tại chỗ với trên 95% thủ tục.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Chiềng Ngần

Công tác cải cách thể chế được tăng cường, kịp thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân trên địa bàn; Cải cách tổ chức bộ máy, công vụ công chức và thực hiện phân cấp triển khai thực hiện có hiệu quả; chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tổ chức thực hiện tiết kiệm, hiệu quả các khoản chi tài chính;

Hiện đại hóa hành chính và xây dựng phát triển Chính phủ điện tử được tăng cường: 100% cán bộ, công chức xã đã được cấp tài khoản riêng để sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành. Có 01 chứng thư số tổ chức (UBND xã), 03 chứng thư số lãnh đạo UBND xã, tỷ lệ ký số văn bản phát hành đạt 100%. Tỷ lệ sử dụng và có hòm thư điện tử công vụ cán bộ, công chức đạt 100%.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm, xã đã tập trung, đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và tăng bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Tác giả:Đinh Hà, phòng Nội vụ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố

Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

SĐT: 02123 852365 - 0915.331585

Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn

Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông