Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 124/UBND- NV ngày 15/01/2021 của UBND thành phố v triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Kế hoạch số 140/KH- UBND ngày 12/3/2021 của UBND thành phố về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2021. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện tốt, chuyển biến mạnh mẽ công tác CCHC, đặc biệt là trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã và hộ cá thể, kết quả 7 tháng như sau:

1. Về tiếp nhận hồ sơ

Đã tiếp nhận và giải quyết được 318 hồ sơ đạt tỷ lệ 100% hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn, trong đó giải quyết sớm hạn 315 hồ sơ (đạt 99%).

2. Về tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (dịch vụ công mức độ 3)

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp nhận giải quyết được 138 hồ sơ đạt tỷ lệ 43,4%, vượt 3,4% so với chỉ tiêu của Ban Thường vụ thành ủy và UBND thành phố đề ra.

3. Về dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI)

Tuyên truyền, vận động người dân nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công. Thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) được 20 hồ sơ, đạt 6,29%.

Trong 5 tháng cuối năm, phòng tiếp tục triển khai thực hiện tốt trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và kết quả trong việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn, trong đó phấn đấu giải quyết trên 90% hồ sơ sớm hạn, trên 40% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (dịch vụ công mức độ 3) để góp phần nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn thành phố Sơn La./.

Tác giả:Xuân Hưng, phòng Tài Chính - Kế hoạch
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang