Kiểm soát thủ tục hành chính (từ ngày 04/10 - 11/10/2021)

Từ 04/10 đến 11/10/2021 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 170 hồ sơ gồm các lĩnh vực: ( Xây dựng - Quản lý đô thị 11 hồ sơ, Tài chính 11 hồ sơ, Thuế 47 hồ sơ, Tài nguyên môi trường 63 hồ sơ, Tư pháp 08 hồ sơ, Nội vụ 30 hồ sơ). 92 hồ sơ đã giải quyết; 25 hồ sơ đang giải quyết. Không có hồ sơ quá hạn.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường Tổng số tiếp nhận là 533 hồ sơ; đã giải quyết 533 hồ sơ; đang giải quyết 0 hồ sơ. Không có hồ sơ quá hạn. 

Từ 11/10 đến 18/10/2021 không tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4. Đã trả hồ sơ qua dịch vụ BCCI: 02 hồ sơ (lĩnh vực Tài chính) 

Tác giả:Hồng Thuỷ, phòng Văn hoá và Thông tin

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang