Công tác cải cách hành chính của phòng Quản lý đô thị 9 tháng đầu năm 2021

Trong 9 đầu năm 2021 phòng Quản lý đô thị đã tham mưu cho UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, cụ thể: Hướng dẫn số 842/HD-UBND ngày 2/4/2021 Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng (đối với các công trình thuộc thẩm quyền UBND thành phố).

Duy trì việc niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp và trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố như sau:

Tổng số tiếp nhận là 264 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, trong đó đã cấp phép 231 hồ sơ; trả hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép 06 hồ sơ; Gia đình rút hồ sơ 12 hồ sơ; hồ sơ quá hạn 0 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết 15 hồ sơ.

Công tác thông tin, tuyên truyền về dịch vụ BCCI và Dịch vụ công trực tuyến được quan tâm; tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ CCHC, tỷ lệ hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là 91 hồ sơ đạt 34,5% trên tổng số hồ sơ giải quyết

Tác giả:Duy Hiền, phòng Quản lý Đô thị

 

 

 

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang