Chỉ thị 24 của UBND tỉnh Sơn La: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 24/7/2021 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 24/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chinh trị và toàn thể nhân dân, tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong toàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh:

- Khuyến cáo mọi người dân không đi đến vùng có dịch; Không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết; nếu ra khỏi nhà phải thực hiện nghiêm các qui định 5K; trong đó bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người và không tập trung quá 10 người nơi công cộng….

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây: 24.pdf

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SƠN LA
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Thái Tông - Tổ 2 phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
SĐT: 02123 852365 - 0915.331585
Email: thanhpho@sonla.gov.vn - Website: http://thanhpho.sonla.gov.vn
Giấy phép thiết lập số 06/GP-TTĐT ngày 24/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
 Chung nhan Tin Nhiem Mang