• Chung tay tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cùng nhân dân

  Thực hiện theo Kế hoạch 185-KH/ĐTN ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ thành đoàn Sơn La. Ngày 2/7/2021 Ban Chấp hành Đoàn xã Chiềng Đen phối hợp với Đoàn phường Chiềng Lề, Đoàn trường Cao đẳng y tế Sơn La, Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh, chi đoàn công an thành phố, Đoàn công ty cổ phần dịch vụ môi trường Sơn La vào thu hái xoài tượng da xanh cho các hộ nông dân của xã Chiềng Đen. 

 • Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tháng 7/2021

  Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 246-KH-TU ngày 20/3/2019 của Ban thường vụ thành ủy Sơn La về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; Thông báo Kết luận số 5355 – TB/TU ngày 20/3/2019 của Ban thường vụ thành ủy về việc triển khai nhân rộng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; Đề án 04-ĐA/TU ngày 20/8/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025; Thực hiện kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 26/10/2020 về Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ.

 • 01/6 yêu thương

 • Cử tri xã Chiềng Đen đã sãn sàng cho “ Ngày hội bầu cử” toàn dân nhiệm kỳ 2021 - 2022

  Thực hiện sự chỉ đạo của UBBC tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBBC xã Chiềng Đen đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. 

 • Phong trào "Chủ nhật xanh" xã Chiềng Đen năm 2021

  Thực hiện Thông báo số 182/TB-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Sơn La về việc ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phương -  Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp triển khai công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La.

 • Tết trồng cây xã Chiềng Đen năm 2021

  Thực hiện kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND thành phố Sơn La về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Thực hiện kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND xã Chiềng Đen về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

 • Tổng hợp kết quả tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020

       Thực hiện kế hoạch số 35/KH-MTTQ-BTT ngày 05/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020). Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Đen đã xây dựng kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 13/10/2020 về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

 • Hội BCH lần thứ sáu Đảng bộ xã và lồng ghép Phiên họp lần thứ 45 của UBND xã Chiềng Đen

           Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 18/11/2020  Đảng bộ xã đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ sáu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mở rộng. Tham dự hội nghị gồm: TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XXIII và chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ. 

 • kiểm tra “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở"

  Thực hiện Quy định số 127 – QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường thị trấn; Quyết định số 1235 – QĐ/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thành lập tổ biên tập xây dựng đề án “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

 • Kết quả ủng hộ đồng bào miền trung của UBMTTQ xã Chiềng Đen

  Thực hiện công văn số 50/MTTQ –BTT ngày 21/10/2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La về việc phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Đen đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung,Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra từ ngày 23/10/2020 đến hết 27/10/2020.

  1 2 3 

 

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://