Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí XDNTM tại 11 bản xã Chiềng Đen

Thực hiện công văn số 01/CV-BCĐ ngày 27/8/2019 của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Chiềng Đen. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, dẫn đầu đoàn kiểm tra có đồng chí Cà Văn Hoàng – Phó chủ tịch UBND xã - phối kết hợp với các Đoàn thể gồm có UBMTTQ, Hội LH Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội CCB  xuống 11 bản trên địa bàn kiểm tra, đánh giá lại thực trạng về các tiêu chí xây dựng NTM.

50
Hội viên hội CCB xã tổ chức dọn vệ sinh môi trường 2 lần/ tuần


50
Tuyến đường hoa của chi hộiị phụ nữ bản Pảng, bản Quỳnh Phố


Tuyến đường hoa của chi hộiị phụ nữ bản Quỳnh Phố

Điểm trườn
g Bôm Phung - Bản Giáng, Bôm Nam luôn gọn gàng sạch sẽ


Hồ nước bản Giáng

Qua kiểm tra11 bản trên địa bàn xã, nhìn chung 11 bản đang duy trì và phát triển tốt 19 tiêu chí và các phần việc của các hội được giao như:  Trồng hoa tại các tuyến đường tự quản của Hội LHPN; Ra quân thu gom giác thải, khơi thông cống, rãnh thoát nước do Đoàn TN phụ trách; công tác chỉnh trang, sắp xếp thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa. ..

          Để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Cà Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các khối Đoàn thể của xã sẽ chủ động phối hợp thực hiện các phần việc được giao với các ngành chuyên môn của xã, các Chi hội của 11 bản nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phối hợp cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt hơn các  nhiệm vụ được phân công./

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://