kiểm tra “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở"

Thực hiện Quy định số 127 – QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường thị trấn; Quyết định số 1235 – QĐ/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc thành lập tổ biên tập xây dựng đề án “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Ngày 03 tháng 11năm 2020 tổ biên tập xây dựng đề án của Ban thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Chiềng Đen do đồng chí Lê Hồng Long - Ủy viên BTV tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy làm tổ trưởng cùng các đồng chí thành viên trong tổ công tác. Thành phần có Thường trực thành ủy, trưởng các ban đảng thành ủy; Ban thường vụ Đảng ủy, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội xã Chiềng Đen.Tại buổi làm việc trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy tập thể đã thảo luận đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở xã, rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ,  gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở./.

Tác giả:Điêu Thành

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://