Hội BCH lần thứ sáu Đảng bộ xã và lồng ghép Phiên họp lần thứ 45 của UBND xã Chiềng Đen

         Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sáng ngày 18/11/2020  Đảng bộ xã đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ sáu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mở rộng. Tham dự hội nghị gồm: TT Đảng ủy, TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XXIII và chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ. 

              Đồng chí Tòng văn Pâng – Ủy viên BCH đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì hội nghị. Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 11 , nhiệm vụ giải pháp tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy xã; Triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2020 của BTV tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi được nghe các văn bản được triển khai tại Hội nghị, các Đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất cao, đưa ra giải pháp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020.

         Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư đề nghị: Các chi bộ quán triệt, triển khai văn bản của trung ương, của tỉnh, thành phố và của xã đến cán bộ, đảng viên đạt kết quả; Làm tốt công tác tổng hợp đánh giá tổng kết năm 2020 từ xã xuống các bản; Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của cấp trên từ xã xuống các đơn vị, các bản xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.

Toàn cảnh hội nghị Hội nghị BCH lần thứ Sáu và lồng ghép Phiên họp thứ 45 của UBND xã tháng 11/2020

Tác giả:Điêu Thành

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://