Tổng hợp kết quả tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020

     Thực hiện kế hoạch số 35/KH-MTTQ-BTT ngày 05/10/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020). Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Đen đã xây dựng kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 13/10/2020 về tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2020, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Để đảm bảo cho ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở các khu dân cư  thành công theo kế hoạch đề ra. Đảng ủy xã Chiềng Đen đã có Thông báo Số 13-TB/ĐU, ngày 6/11/2020  phân công  dự ngày hội  Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020.

 Ngày 10/11/2020  xã Chiềng Đen tổ chức Ngày hội điểm Tại khu dân cư Bản Nam Niệu. Đến dự động viên Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Bản Nam Niệu, Đ/c Hoàng Thế Anh - Ủy viên BTV Thành ủy viên – Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố - Tổ trưởng tổ cấp ủy phụ trách xã; Đ/c Trịnh Thị Thu Thủy- Thành ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ thành phố -Tổ cấp ủy phụ trách xã; Đ/c Tòng Văn Pâng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiềng Đen; Đ/c Đình Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ thành phố.

Nhân dịp Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc năm 2020, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước các vận động do MTTQ phát động là 27 hộ với số tiền: 2.700.000 đồng;

 Ban công tác Mặt trận các bản biểu dương trong dịp tổ chức ngày hội là 73 hộ gia đình; 9 tập thể; 49 cháu học sinh tiêu biểu xuất sắc trong năm với số tiền 14.000.000 đồng.  

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-MTTQ-BTT ngày 05/10/2020 của Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La về việc triển khai tháng cao điểm “ Vì người nghèo” năm 2020. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã phối hợp với các  tổ chức thành viên tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động Quỹ "Vì người nghèo", về chủ trương tổ chức tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020 (từ 17/10/2020 - 18/11/2020) đã vận động được 26.700.000 đồng./.

Các hình ảnh đẹp, ấn tượng  ngày hội đoàn đoàn kết toàn dân tộc của các bản trên địa bàn xã Chiềng Đen năm 2020

 

Tác giả:Quàng Thị Kim

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://