Phong trào "Chủ nhật xanh" xã Chiềng Đen năm 2021

Thực hiện Thông báo số 182/TB-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của UBND thành phố Sơn La về việc ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Phương -  Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp triển khai công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La.

Ngày 24 tháng 4 năm 2021 UBND xã đã huy động 11 bản ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, các tuyến đường trục xã, trục bản, nhà văn hóa, sân thể thao với sự tham gia của toàn thể bà con nhân trên địa bàn của xã. Đây là phong trào được Đảng ủy, HĐND, UBND chỉ đạo, quán triệt nhấn mạnh  tại các hội nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể, giao trách nhiệm cụ thể, phân công rõ trách của từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan, từng chi bộ, từng ban quản lý của 11 bản ./.

Các hình ảnh nhân dân ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

 

 

Tác giả:Thu Hồng

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://