Cử tri xã Chiềng Đen đã sãn sàng cho “ Ngày hội bầu cử” toàn dân nhiệm kỳ 2021 - 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của UBBC tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBBC xã Chiềng Đen đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. 

Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 22/5/2021 các đoàn kiểm tra của tỉnh, thành phố, của xã đã trực tiếp xuống cơ sở để nắm tình hình, kiểm tra các công việc chuẩn bị cho  “Ngày hội bầu cử” toàn dân của xã Chiềng Đen được diễn ra an toàn đảm bảo đúng quy định. Qua kiểm tra 11 điểm bỏ phiếu.  Lãnh đạo tỉnh, thành phố đã biểu dương tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, đúng luật đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác Bầu cử của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến thời điểm 18h00 ngày 22/5/2020 mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất và toàn dân đã sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của mình với đất nước./.

 

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho "Ngày hội bầu cử"

Đoàn thanh niên xã tổ chức tuyên truyền lưu động 11/11 bản trên địa bàn xã

Lãnh đạo tỉnh, thành phố kiểm tra tại 11 tổ bầu cử của xã từ ngày 05 - 22/5/2021

Đ/c Hà Trung Chiến - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy thăm và làm việc tại bản Giáng

Hội LHPN công an tỉnh Sơn La, Hội LHPN thành phố tặng khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho UBBC xã

Công tác chuẩn bị cho "ngày hội bầu cử" của 11 tổ bầu cử trên địa bàn xã đã sẵn sàng 

Tác giả:Điêu Thành

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://