Kết quả phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” xã Chiềng Đen

Thực hiện kế hoạch số 18 /KH-BVĐ ngày 21/7/2021 của  Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Đen, Ban vận động “ Vì người nghèo” xã Chiềng Đen phối hợp với UBND xã các tổ chức chính trị xã hội, triển khai có hiệu quả phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngày 29/7/2021 Ban vận động “Vì người nghèo”  xã Chiềng Đen đã phối hợp với UBND các tổ chức chính trị xã hội của xã, chung tay hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho với 02 hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại Bản Pảng, xã Chiềng Đen. 

Đối với hộ nghèo Cà Thị Xum – Bản Pảng được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức thành mặt trận xã gồm có Hội người cao tuổi xã Chiềng Đen hỗ trợ 1.000.000 đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chiềng Đen hỗ trợ 1.000.000 đồng.

Đối với hộ nghèo Tòng Văn Diên – Bản Pảng được sự quan tâm hỗ trợ của Đồng chí Trần Xuân Lâm - Chính trị viên BCHQS thành phố được phân công giúp đỡ hộ nghèo Tòng Văn Diên, đồng chí đã hỗ trợ 15 tấm proxi măng và Hội chữ thập đỏ xã Chiềng Đen đã hỗ trợ 1.000.000 đồng.

Ngoài ra Đoàn thanh niên công sản Hồ chí Minh xã đã huy động hơn 20 đoàn viên; giúp đỡ ngày công; Hội phụ nữ xã huy động hơn 10 hội viên giúp đỡ ngày công; Ban chi ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Ban quản lý bản Pảng giúp đỡ hơn 20 người về ngày công./.

Một số hình ảnh trong quá trình giúp đỡ 2 hộ nghèo làm nhà

60

Hộ nghèo Cà Thị Xum -  Bản Pảng nhận hỗ trị kinh phí và lược lượng để xây dựng nhà cửa

60

Hộ nghèo Tòng Văn Diên -  Bản Pảng đnhận hỗ trị kinh phí và lược lượng để xây dựng nhà cửa

60

Chị em hội viên hội LHPN xã và lực lương DQTV, Đoàn thanh niên xã tình nguyện giúp đỡ hai hộ gia đình

60

Nhà hộ nghèo Tòng Văn Diên - bản Pảng đã được  sửa chữa,, tân trang lại 

60

Tác giả:Quàng Thị Kim

 

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG ĐEN
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Xã Chiềng Đen
 
Địa chỉ: Xã Chiềng Đen - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02122210447
Email: uybannhandanxachiengden@gmail.com - Website: http://