No title... No title... No title... No title... No title...
 • Thanh tra tỉnh
 • Văn phòng UBND tỉnh
 • Văn phòng Tỉnh Ủy
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Nội vụ
 • Sở Y tế
 • Ban dân tộc
 • Sở Khoa học và Công nghệ
 • Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Sở Giao thông vận tải
 • Sở Lao động - Thương binh và XH
 • Sở Ngoại vụ
 • Sở Xây dựng
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Tài chính
 • Sở Công thương
 • Sở Tư pháp
Thanh tra tỉnh - Ban lãnh đạo
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Lương Thị Như HoaChánh Thanh trahoalth.thanhtra@sonla.gov.vn
2Lê Văn TịchPhó Chánh Thanh tra0223.551.669tichlv.tt@sonla.gov.vn
3Bùi Hồng HảiPhó Chánh Thanh tra0223.854.066haibh.tt@sonla.gov.vn
4Trần Đức ThuậnPhó Chánh Thanh tra0223.500.335thuantd.tt@sonla.gov.vn
Thanh tra tỉnh - Văn phòng - SĐT: 02123.854.706
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Văn TuấnChánh Văn phòng0165.7219.796tuannv.tt@sonla.gov.vn
2Cầm Văn HùngPhó Chánh Văn phòng0989.898.315hungcv.tt@sonla.gov.vn
3Nguyễn Văn AnPhó Chánh Văn phòng0915.409.339annv.tt@sonla.gov.vn
4Lê Anh TùngChuyên viên0914.001.393tungla.thanhtra@sonla.gov.vn
5Giao LýCông chức0987.432.977gl.tt@sonla.gov.vn
6Lương Thị Hồng LêCông chức0975.528.970lelth.tt@sonla.gov.vn
7Đặng Thị ThuKế toán094.232.8998thudt.tt@sonla.gov.vn
8Đoàn Văn KhíchLái xe0166.4846.009
9Lò Văn TạiLái xe0983.395.794
Thanh tra tỉnh - Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo - SĐT: 02123.854.707
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Lê Cảnh HưngTrưởng phòng01667.899.267hunglc.tt@sonla.gov.vn
2Nguyễn Văn AnTrưởng phòng0915.409.339annv.tt@sonla.gov.vn
3Lương Thị LoanPhó Trưởng phòng0986.143.284loanlt.tt@sonla.gov.vn
4Hoàng Anh TuấnThanh tra viên0919.355.217tuanha.tt@sonla.gov.vn
5Nguyễn Thị LiênThanh tra viên0936.554.199liennt.tt@sonla.gov.vn
6Trần Kim TuyếnChuyên viên0969.357.092tuyentk.tt@sonla.gov.vn
7Lê Quốc VượngThanh tra viên0975.366.391vuonglq.tt@sonla.gov.vn
Thanh tra tỉnh - Phòng Thanh tra Nội chính, Văn xã - SĐT: 02123.854.708
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Vũ Văn BốnTrưởng phòng0915.081.727bonvv.tt@sonla.gov.vn
2Lê Anh XuânPhó Trưởng phòng0946.956.683xuanla.tt@sonla.gov.vn
3Đinh Thị Thu HồngPhó Trưởng phòng0928.555.123hongdtt.tt@sonla.gov.vn
4Nguyễn M. TrườngThanh tra viên0904.878.363truongnm.tt@sonla.gov.vn
5Trần Mạnh TườngThanh tra viên0912.555.578tuongtm.tt@sonla.gov.vn
6Đinh Đắc ThếThanh tra viên0976.810.363thedd.tt@sonla.gov.vn
Thanh tra tỉnh - Phòng Thanh tra Kinh tế - SĐT: 02123.856.291
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1 Lê Huy LongTrưởng phòng0919.512.683longlh.tt@sonla.gov.vn
2Nguyễn Viết DũngPhó Trưởng phòng0912.699.683dungnv.tt@sonla.gov.vn
3Trần Việt DũngPhó Trưởng phòng0936.261.683dungtv.tt@sonla.gov.vn
4Đặng Viết TâmThanh tra viên0915.437.139tamdv.tt@sonla.gov.vn
5Nguyễn Quí SơnThanh tra viên0984.882.328sonnq.tt@sonla.gov.vn
6Nguyễn Hữu DinhChuyên viên0943.237.327dinhnh.thanhtra@sonla.gov.vn
Thanh tra tỉnh - Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng - SĐT: 02123.859.496
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Nguyễn Hữu KhoaTrưởng phòng0911.212.559khoanh.tt@sonla.gov.vn
2Đinh Kiều HưngPhó Trưởng phòng086.889.5588hungdk.tt@sonla.gov.vn
3Nguyễn Hải ThànhPhó Trưởng phòng0912.447.707thanhnh.tt@sonla.gov.vn
4Mai Thanh BìnhThanh tra viên0987.404.659binhmt.tt@sonla.gov.vn
5Lò Thanh HiềnThanh tra viên0904.872.122hienlt.tt@sonla.gov.vn
6Nguyễn Mạnh DũngThanh tra viên0947.246.346dungnm.tt@sonla.gov.vn
Thanh tra tỉnh - Phòng KT, GS và xử lý sau thanh tra - SĐT: 02123.789.829
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Vũ Hải NgọcTrưởng phòng0936.251.683ngocvh.tt@sonla.gov.vn
2Nguyễn Nhân TuấnPhó Trưởng phòng0912.129.409tuannn.tt@sonla.gov.vn
3Lê Thị NhungThanh tra viên0989.990.956nhunglt.tt@sonla.gov.vn
4Hà Cẩm NhungThanh tra viên0989.944.908nhunghc.tt@sonla.gov.vn
5Đặng Quang MinhThanh tra viên0974.567.821minhdq.tt@sonla.gov.vn
Thanh tra tỉnh - Bảo vệ cơ quan
STTHọ Và TênChức DanhĐiện thoạiEmail
1Đ/c SươngBảo vệ0123.836.1353