No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 223

Huyện Yên Châu với công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Yên Châu luôn được quan tâm triển khai, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm soát thủ tục hành chính. Công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp được quan tâm, việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng được thời gian quy định, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được quán triệt thường xuyên.

Trong quý II năm 2021, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến cải cách thủ tục hành chính như: Công văn 952/UBND-TNMT ngày 21/05/2021 của UBND huyện Yên Châu về Về tham gia vào dự thảo Quyết định quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Sơn La; Thông báo 138/TB-UBND ngày 17/05/2021 của UBND huyện Yên Châu về Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Yên Châu năm 2021 (lần 01)… Trong Quý II năm 2021, UBND huyện tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền theo các Quyết định mới ban hành để xây dựng lại quy trình ISO 9001:2015; tiếp tục niêm yết công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện; thông tin trên Đài phát thanh huyện và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

UBND huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành công bố mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính. Đối với cấp huyện tổng số thủ tục hành chính cấp huyện là 376 thủ tục, cấp xã 129 thủ tục. UBND huyện đã công khai, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của huyện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, các danh mục thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt. Thường xuyên cập nhật lên hệ thống Cổng thông tin những thủ tục mới. Ở cấp xã, thị trấn đã quan tâm thực hiện niêm yết công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý II năm 2021: Cấp huyện tiếp nhận 1.982 hồ sơ (Tiếp nhận mới 1.863 hồ sơ; Kỳ trước chuyển sang 119 hồ sơ), đã quyết xong và trả kết quả 1.344 hồ sơ; 534 hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn; tạm dừng thực hiện nghĩa vụ tài chính, hủy, từ chối 104 hồ sơ; đối với cấp xã tiếp nhận 14.592 hồ sơ (Tiếp nhận mới 14.574 hồ sơ; Kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ), đã giải quyết xong và trả kết quả 14.575 hồ sơ, 17 hồ sơ đang giải quyết, chưa đến hạn. Qua quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã nâng cao được chất lượng hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Như Thủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1015
  • Trong tuần: 46,728
  • Tất cả: 8,012,685