No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 295

Quý II/2021 trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận giải quyết 187.483 thủ tục hành chính

Quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quan tâm, chú trọng và kịp thời triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

 

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

 

Chất lượng công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh ngày càng được nâng cao, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân khi đến Trung tâm liên hệ giải quyết hồ sơ công việc. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục TTHC đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt tỷ lệ trên 99%.

Trong Quý II/2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP. Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc tham mưu công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính công ích lồng ghép trong Quyết định công bố danh mục TTHC. Kết quả trong Quý II, tỉnh đã ban hành 10 Quyết định công bố danh mục TTHC với 348 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa, trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích. Thông qua việc tiếp nhận h sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận theo dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận theo dịch vụ bưu chính, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết 187.483 TTHC, trong đó: cấp tỉnh tiếp nhận giải quyết 11.309 TTHC; cấp huyện tiếp nhận giải quyết 16.690 TTHC; cấp xã tiếp nhận giải quyết 159.485 TTHC. Số hồ sơ đã giải quyết 184.567 TTHC; số hồ sơ đang giải quyết 2.916 TTHC; số hồ sơ quá hạn 54 TTHC.

Lê Hồng

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 112
  • Hôm nay: 9972
  • Trong tuần: 135,114
  • Tất cả: 8,620,813