No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 521

Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch Cải cách hành chính ngành Công thương

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Công thương luôn được lãnh đạo Sở chỉ đạo sát sao quyết liệt nên đã  có nhiều chuyển biến, tích cực. Góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, xây  dựng văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong thực hiện nhiệm  vụ, thường xuyên rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo  điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân. 6 tháng đầu năm sở đã hoàn thành 34/39 nhiệm vụ, đạt 87,1% so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

 

Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch Cải cách hành chính 

Xác định công tác cải cách hành chính là thường xuyên và liên tục thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công thương đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Giám  đốc Sở với vai trò người đứng đầu là thành viên trong Ban chỉ đạo CCHC của  tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)…; thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ TTHC tại trụ sở làm việc và bộ phận một cửa  của Sở; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; trên hệ thống theo dõi  một cửa điện tử của tỉnh… để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân  trong việc giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời. 

Sở đã tuyên truyền kịp thời tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động về những chính sách, mô hình cải cách mới được triển khai và áp dụng, kết  quả nổi bật hoặc những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện cải cách hành chính; các nội dung được tuyên truyền được thông qua các cuộc họp sinh hoạt chi bộ và triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương.

Nhằm nắm bắt thông tư nguyện vọng, giải đáp những khó khăn vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, quy định về TTHC  thuộc lĩnh vực Công thương. Sở đã xây dựng kế hoạch đối thoại giữa Giám đốc Sở với nhân dân và doanh nghiệp năm 2021. Sở Công thương ban hành Thông báo số 42/TB-SCT về tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Sở với Doanh nghiệp và nhân dân để trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực Công thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Tuy nhiên trong thời gian tiếp nhận ý kiến phản ánh, Sở Công Thương không nhận được ý kiến, kiến nghị của Doanh nghiệp và nhân dân về lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc vướng mắc liên quan giải quyết thủ tục hành chính theo  chức năng giải quyết của Sở Công thương. Do đó không tổ chức đối thoại trực  tiếp giữa Giám đốc Sở với Doanh nghiệp và nhân dân. 

100% TTHC của Sở được công bố, niêm yết thủ tục hành chính thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tại Cơ quan Sở;  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở. Địa chỉ: socongthuong.sonla.gov.vn/ mục Thủ tục hành chính. Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của cá nhân,  tổ chức được tiếp tục duy trì; thực hiện công bố, công khai số điện thoại của đồng  chí Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở để tiếp nhận phản  ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu  năm 2021 Sở chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức đối  với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng qua Sở Công thương đã tiếp nhận 3.733 hồ sơ của các tổ chức và cá nhân. Trong đó trả trước thời hạn và trả  đúng hạn 3.722 hồ sơ đạt 99,7 %.  Hiện nay, có 100% công chức, viên chức các phòng, các đơn vị thuộc Sở có hòm thư điện tử riêng, sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình soạn thảo  và tra cứu văn bản; triển khai thực hiện chứng thư số. 

Diệp Hương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 145
  • Hôm nay: 10356
  • Trong tuần: 135,498
  • Tất cả: 8,621,197