No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 89

Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1715/UBND-KGVX.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đến các tầng lớp nhân dân, đối tượng bảo trợ xã hội. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai hướng dẫn các địa phương, cơ sở trợ giúp xã hội rà soát, lập danh sách đối tượng hưởng trợ cấp xã hội mới và đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, tại cơ sở trợ giúp xã hội được chuyển mức và hệ số tương ứng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương, tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội; nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và cộng đồng, bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp xã hội kịp thời, đúng đối tượng; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng đối tượng, quy trình, thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo đúng quy định; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn; rà soát, xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh đối với các đối tượng được chuyển mức, hệ số tương ứng từ ngày 01/7/2021 theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, xong trước ngày 02/7/2021.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (TH)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1221
  • Trong tuần: 46,934
  • Tất cả: 8,012,891