No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 312

Tỉnh Sơn La tập trung triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật

Để triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật và các Kế hoạch để triển khai thực hiện từng nội dung công việc.Trên cơ sở các văn bản, kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của từng ngành, địa phương. Từ đó, đã từng bước đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luật đi vào nề nếp, góp phần tích cực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ở địa phương.

6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành lập 07 đề nghị xây dựng Quyết định, 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết. Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật (02 nghị quyết, 7 quyết định).Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định được 21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 5 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 16 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành thực hiện rà soát 216 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương do ngành quản lý. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện tự kiểm tra đối với 20 văn bản do UBND tỉnh ban hành cuối năm 2020, đầu năm 2021; thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền đối với 07 văn bản do UBND các huyện gửi.

Thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành về cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn địa phương. Các văn bản do UBND tỉnh ban hành đều được tự kiểm tra để phát hiện những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế; các cơ quan, đơn vị đã chủ động hơn trong việc rà soát văn bản ngay khi có căn cứ rà soát để kịp thời thay thế, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật. Qua triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản đã giúp hoạt động xây dựng, ban hành văn bản của địa phương ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng văn bản được nâng lên đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 112
  • Hôm nay: 10263
  • Trong tuần: 135,405
  • Tất cả: 8,621,104