No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 335

Tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai hiệu quả Tủ sách pháp luật theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 227 Tủ sách pháp luật, trong đó có 114 Tủ sách pháp luật thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; có 113 tủ sách pháp luật thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang nhân nhân.

Thực hiện Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTG ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. UBND tỉnh Sơn La đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, cơ quan đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì; thường xuyên rà soát, cập nhật, hệ thống hóa sách, tài liệu pháp luật; địa điểm đặt tủ sách pháp luật cơ bản được sắp xếp, bố trí phòng đọc đảm bảo khoa học, tra cứu thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước ở địa phương.

Từ năm 2021, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh triển khai việc khai thác, sử dụng sách pháp luật trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện có như: Trên trang cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật của Bộ Tư pháp (https://vbpl.vn); Công báo Chính phủ; Công báo tỉnh Sơn La; Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, trung ương… đảm bảo khai thác có hiệu quả, đa dạng các thông tin về văn bản pháp luật và tiết kiệm.

Hiện nay, Tủ sách pháp luật thuộc cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh có 113 Tủ sách pháp luật. Từ tháng 7/2021 Tủ sách tại UBND các xã cơ bản được sát nhập với Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng. Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, 114 tủ sách pháp luật vẫn được duy trì. Hằng năm, các Tủ sách pháp luật được thực hiện rà soát, kiểm tra bổ sung các đầu sách pháp luật mới có chất lượng, thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ, chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Các tủ sách pháp luật được trang bị tương đối đầy đủ các tài liệu theo quy định. Các Tủ sách pháp luật cơ bản được bố trí, sắp xếp địa điểm, phòng đọc phù hợp, thuận tiện cho người mượn và đọc sách. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện phân công cán bộ, công chức quản lý Tủ sách pháp luật. Việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật được thực hiện theo quy định.

Lê Hồng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨUThống kê truy cập
  • Đang online: 122
  • Hôm nay: 10077
  • Trong tuần: 135,219
  • Tất cả: 8,620,918